Δήλωση Απορρήτου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1988, και λειτουργεί με σκοπό αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εξαγωγές, κατασκευή και χονδρικό εμπόριο  οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών, αφυγραντήρων, κλιματιστικών και συναφών ειδών.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε..», τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Η  ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» εδρεύει στο Πολύστυλο Ν. Καβάλας  και δεσμεύεται απέναντι στα φυσικά πρόσωπα και στις οντότητες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ότι σέβεται την ιδιωτικότητά τους και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα στη «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ.»:

 • Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:
  • Της Συμβατικής μας σχέσης και του Έννομου συμφέροντος, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Νομικής Υποχρέωσης για τη συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  • Δικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας.
 • Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσηή σας ή χωρίς να είστε πελάτες της ή χωρίς οι ίδιοι να έχετε δώσει οι ίδιοι στην επιχείρηση τα δεδομένα σας.
 • Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
 • Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κ.λπ. Σημειώνουμε ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.
 • Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας.
 • Δεν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
  • Σε ορισμένα τρίτα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως μεταφορικές επιχειρήσεις για την παράδοση των αγαθών που εμπορευόμαστε στον χώρο σας). Η «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε.» διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτα πρόσωπα με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες ή/κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη δική σας συναίνεση.
 • Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του www.seitanidis……. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιον τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Κατηγορίες Cookies

 1) Αναγκαία Cookies (Functional)
Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

2) Cookies στατιστικών κι επισκεψιμότητας (Analytical)
Μας  δίνουν τη δυνατότητα να υπολογίζουμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστοτόπού μας. (cookies: ga , gat, και gid).

 3) Cookies υπηρεσιών Marketing και Social Media (Social Media και Advertising)
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς λόγους. Χρησιμοποιούνται για στοχευμένη  διαφήμιση, για αναγνώριση κοινών που μπορούν να μετατραπούν σε δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων μας, βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών και τέλος βοηθούν στην παρουσία και στις διαφημιστικές καμπάνιες της επιχείρησης στα Διαφημιστικά δίκτυα του Facebook (Facebook/Instagram/Facebook Partners) & της Google (Google Ads Network). (cookies: _fbp, ads/ga-audiences, fr, και tr).

Ρυθμίσεις Cookies

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιά είδη cookies χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

Στη «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε. » λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να έχετε τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), όπου αυτό είναι δυνατό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας email στο τμήμα υποστήριξης πελατών auditcontrol@seitanidis.com.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση  Πολύστυλο Ν Καβάλας , Τ.Κ 64003 ΚΑΙ  Τ.Θ. 1402 , Πολύστυλο Καβάλα». Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματά σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με τη ρητή επιφύλαξη της «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε.» να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση κι επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

ΠΑΡ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε.

Διεύθυνση: Καβάλα, Τ.Θ. 1402,  Τ.Κ. 64003, Πολύστυλο

Τηλέφωνο: 2510392180

Φαξ: 2510392185

E-mail: auditcontrol@seitanidis.com.gr

B) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

© 2021 ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.