Νομική Δήλωση

Με την επίσκεψη, την πλοήγηση, και την παραμονή σας στην ιστοσελίδα της  ΠΑΡ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

Περιεχόμενο και ορθότητα πληροφοριών.
 
Η ιστοσελίδα της ΠΑΡ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε. περιέχει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν προΐόντα τα οποία εκπροσωπούνται επίσημα από την εταιρεία ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε. και τα οποία πωλούνται στην Ελληνική αγορά. Τα περιεχόμενα αυτά παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση του τελικού καταναλωτή. Παρά το ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών δεν μπορούμε να τις εγγυηθούμε. Πριν από οποιαδήποτε αγορά ή απόφαση που θα στηριχθεί σε αυτές τις πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε μαζί μας, είτε με κάποιο εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης ώστε να ενημερωθείτε για τυχόν αποκλίσεις. Η εταιρεία ΠΑΡ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών ως προς το περιεχόμενο του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση..
 
Πνευματικά δικαιώματα
 
Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε.. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) που περιλαμβάνεται σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών αποτελούν παράνομες ενέργειες.
 
Εμπορικά Σήματα
 
 Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε. ή τρίτων.
 
Περιορισμένη ευθύνη
 
Η εταιρεία ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του site της. Το παρόν site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ  Α.Ε.αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο site.
 
 
 

© 2021 ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.