Οι Εγκαταστάσεις μας

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι κύριες εγκαταστάσεις του ομίλου ΠΑΡ.ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε βρίσκονται στο Πολύστυλο Καβάλας και καλύπτουν έκταση 25.000 τ.μ. στέγασης κτιρίων και αποθηκών.

© 2021 ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.